Rezervuoti 0
LT
Krepšelis

Krepšelyje nėra produktų.

Vidaus taisyklės

Šios taisyklės nustato svečių lankymosi, apgyvendinimo ir paslaugų teikimo viešbutyje “Kerpė”, Vytauto 76, Palanga (toliau, viešbutis „Kerpė“), tvarką, kurios privalo laikytis visi viešbučio „Kerpė“ svečiai.

VIEŠBUČIO “KERPĖ” PRIĖMIMO IR APGYVENDINIMO TVARKA

 1. Į viešbutį „Kerpė“ atvykęs svečias ir kartu su juo atvykę asmenys privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.
 2. Svečiui (-iams) atvykus į viešbutį „Kerpė” jam yra pateikiama svečio kortelė, kurioje būtina užpildyti galiojančio asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenis
 3. Individualių svečių atvykimas į viešbutį „Kerpė“ prasideda nuo 15:00 val., išvykimas iki 12:00 val.
 4. Viešbučio “Kerpė“ administratorius, registruodamas atvykusį svečią, naudojasi jo pateikto dokumento duomenimis, o pabaigęs registraciją  – grąžina asmens dokumentą svečiui.
 5. Svečias turi apmokėti sąskaitą atvykimo dieną (gali būti išimčių), jei nebuvo apmokėta iki svečio atvykimo pagal išankstinę sąskaitą faktūrą
 6. Kambariuose gali apsigyventi 1–2 asmenys, jie moka visą numerio numatytą kainą. Svečiui pageidaujant, už papildomą mokestį yra suteikiama papildoma vieta.
 7. Svečias atsiskaityti gali grynaisiais pinigais (EUR) arba banko kreditinėmis kortelėmis.
 8. Išankstinės rezervacijos yra patvirtinamos iš anksto, sumokėjus rezervacijos mokestį, kuris yra prilyginamas 100  procentų  visos viešnagės vertės kainos (avansą). Išskirtinais atvejais avansas gali būti  50 procentų.
 9. Rezervacijos atšaukimo, rezervacijos sutrumpinimo ir svečio neatvykimo atveju yra taikomas anuliacijos mokestis.
 10. Rezervacijos atšaukimo/sutrumpinimo ir svečio neatvykimo atveju anuliacijos mokestis yra taikomas žemiau išvardintais atvejais ir fiksuotu procentu:
  • Atšaukus/sutrumpinus rezervaciją, likus ne mažiau kaip 5 paros iki svečio atvykimo – 30% iki vienos savaitės užsakymo kainos*;
  • Atšaukus/sutrumpinus rezervaciją, likus mažiau kaip 5 paros iki svečio atvykimo – 50% viso užsakymo vertės.
  • Atšaukus/sutrumpinus rezervaciją ir svečio neatvykimo atveju, likus mažiau kaip 24 val. iki atvykimo – 100% viso užsakymo vertės.
 11. Atsisakius arba pavėlavus sumokėti rezervavimo mokestį, svečias yra apgyvendinamas bendrąja eilės tvarka.
 12. Kliento kambario rezervacijos atsisakymo laikas skaičiuojamas iki atvykimo dienos 15 val.
 13. Viešbučio „Kerpė“ svečiai, gyvenantys viešbutyje „Kerpė“ trumpiau nei visą parą (24 val.) moka visos paros kainą, nepriklausomai nuo atsiskaitymo valandos.
 14. Viešbutyje „Kerpė“ svečiui pageidaujant ir esant galimybei, yra suteikiamas vėlyvas išvykimas (viešnagė Viešbutyje pratęsiama iki 18 val.) už papildomą mokestį (50 procentų kambario paros kainos).
 15. Svečiui, sumokėjusiam už viešbutis „Kerpė“ teikiamas paslaugas, tačiau nusprendusiam jomis nesinaudoti, pinigai negrąžinami. Išvykus iš viešbučio „Kerpė“ anksčiau nei buvo numatyta rezervacijoje, t. y. neišbuvus viso laiko, pinigai už neišbūtą laiką Svečiui negrąžinami.
 16. Svečiui neatvykus yra imamas mokestis už viešbutis „Kerpės“ numerio faktinę prastovą.
 17. Dėl jūsų pačių saugumo, draudžiama į kambarį vestis pašalinius asmenis. Viešbučio „Kerpė“ Kambaryje gali gyventi tik registruoti ir susimokėję už apgyvendinimo paslaugas asmenys.
 18.  Viešbutis “Kerpė” dirba kasdien, 24 valandas per parą.
 19. Svečiai su gyvūnais turi įspėti administraciją iš anksto ir gyvūno šeimininkas turi įrodyti (pateikdamas gyvūno pasą), kad gyvūnas nėra agresyvus ir negali pakenkti kitiems viešbučio „Kerpės“ svečiams (už gyvūnų apgyvendinimą yra imamas papildomas mokestis).
 20. Viešbutis pasilieka teisę neįsileisti nepageidaujamų asmenų, remiantis viešbutis „Kerpės“ vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitais lokaliais ar LR galiojančiais norminiais aktais.
 21. Dingus Viešbučio „Kerpė“ inventoriui arba jį sugadinus, kaltininkai atlygina žalą. Jei dėl padarytos žalos negalima apgyvendinti svečių, mokama pilna numerio kaina žalos pašalinimo laikotarpiu.
 22. Visišką atsakomybę už Viešbutyje “Kerpė” gyvenančių vaikų iki 18 metų ir neįgalių asmenų sveikatą, saugumą, tinkamą elgesį, šių taisyklių laikymąsi prisiima tėvai (globėjai) arba lydintys pilnamečiai asmenys.
 23. Už visas paslaugas ir prekes, kurias Viešbučio “Kerpė” svečiai įsigijo ar jomis naudojosi, tačiau dėl tam tikrų priežasčių išvyko neatsiskaitę, Viešbutis turi teisę nuskaičiuoti atitinkamą sumą už prekes ir/ar paslaugas iš Svečio sąskaitos (kreditinės kortelės ar pan.). Svečiai įsipareigoja net po išvykimo pilnai atsiskaityti už įsigytas prekes ir/ar paslaugas.
 24. Svečiai vertingus daiktus privalo laikyti kambaryje esančiame seife. Viešbutis “Kerpė” neatsako už daiktus, paliktus ne kambario seife.
 25. Viešbutyje „Kerpė“ rastus (paliktus) svečių daiktus viešbutis įsipareigoja saugoti 3 mėn. po svečio išvykimo ir saugomais daiktais nesinaudoti visą jų saugojimo laikotarpį.
 26. Viešbutyje „Kerpė“ teritorijoje ir patalpose filmuoti ir fotografuoti galima tik gavus raštišką administracijos sutikimą.
 27. Visose Viešbutis “Kerpė” patalpose nerūkoma.
 28. Alkoholiniai gėrimai į viešbučio “Kerpė” kambarius pristatomi iki 22.00 val.

 

VIEŠBUTYJE “KERPĖ” DRAUDŽIAMA

 1. Stumdyti baldus (be administracijos leidimo).
 2. Laikyti viešbučio “Kerpė“ kambariuose ir erdvėse lengvai užsidegančias medžiagas.
 3. Gadinti viešbučio “Kerpė“ inventorių.
 4. Viešbučio „Kerpė“ kambaryje apgyvendinti daugiau asmenų, nei viešbučio administratoriui yra nurodoma.
 5. Sugedus viešbučio “Kerpė“ inventoriui nepranešti apie tai administracijai.
 6. Palikti įjungtus elektros prietaisus.
 7. Naudotis elektros prietaisais, išskyrus tuos atvejus, kai tie prietaisai yra paimti iš administracijos ir ji yra iš anksto įspėta apie tokių prietaisų naudojimą. (Nedraudžiama naudoti įvairius pakrovėjus: kompiuterių, telefonų, skutimosi mašinėles, plaukų džiovintuvus).
 8. Laikyti numeriuose gyvūnus ir paukščius, nepranešus iš anksto administracijai.
 9. Laikyti agresyvius gyvūnus, galinčius pakenkti kitiems viešbučio “Kerpė” svečiams.
 10. Trukdyti kitiems viešbučio “Kerpė” svečiams mėgautis poilsiu.
 11. Viešbutyje ir/ar Viešbučio teritorijoje svečiui (-iams) nuo 22:00 iki 7:00 valandos draudžiama triukšmauti (t.y. garsiai leisti muziką bei groti muzikos instrumentais, garsiai dainuoti, šaukti, švilpti bei kitaip neleistinai elgtis). Jeigu svečias (-iai) nesilaiko šio draudimo ir taip trikdo viešąją rimtį bei trukdo kitiems Viešbutyje gyvenantiems ir/ar dirbantiems asmenims, jam (jiems) skiriama bauda – 100,00 Eur ir atlyginami kiti su šiuo įvykių susiję nuostoliai.
 12. Rūkyti viešbučio „Kerpė“ kambariuose ir jiems priklausančiuose balkonuose yra griežtai draudžiama. Bauda – 50 eurų. Rūkyti galima tik specialiai tam įrengtose ir pritaikytose vietose. Viešbučio “Kerpė” svečių saugumui visuose kambariuose yra įrengtos įspėjančios dūmų ir gaisro signalizacijos.
 13. Draudžiama palikti mažamečius vaikus be priežiūros kambariuose ir Viešbučio “Kerpė” erdvėse, o tėvai ar nepilnamečių vaikų globėjai (prižiūrintys asmenys) privalo užtikrinti vaikų saugumą Viešbutyje.
 14. Atsivesti pašalinius asmenis į Viešbutį „Kerpė“ kambarį neinformavus viešbučio “Kerpė” administratoriaus.
 15. Neštis į Viešbučio „Kerpė“ SPA erdvę savo maistą,bei gėrimus (tiek gaiviuosius, tiek alkoholinius).
 16. Įsinešti į Viešbutį “Kerpė” teritoriją pavojingus sveikatai ir gyvybei įrankius, ginklus ar kitas priemones. Įsinešti, naudoti, saugoti ir vartoti bet kokias narkotines ar kitokias psichotropines medžiagas. Visais tokiais atvejais Viešbučio “Kerpė” administracija kviečia policiją.
 17. Nesilaikyti Viešbučio “Kerpė” vidaus bendrųjų taisyklių ir visų LR teisės aktų, kuriais apibrėžiamas asmenų saugumas bei bet kokių kitų potencialių grėsmių užkardymas.

 

VIEŠBUČIO “KERPĖ” GYVENANTYS SVEČIAI PRIVALO

 

 1. Laikytis Viešbučio “Kerpė” bendrųjų naudojimosi taisyklių.
 2. Susimokėti iš karto už visas suteiktas paslaugas (gali būti taikomos išimtys atskirais atvejais).
 3. Išvykstant iš Viešbučio “Kerė” paduoti durų raktą viešbučio “Kerpė” administratoriui ir įsitikinti, kad už visas paslaugas yra sumokėta, perduoti užsakytą kambarį.
 4. Griežtai laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių.
 5. Išeinant iš kambario įsitikinti, kad visi elektros prietaisai yra tinkamai išjungti: šviesos, televizorius ir kt.
 6. Nepamiršti patikrinti, kad visi karšto ir šalto vandens čiaupai būtų sandariai užsukti.
 7. Išeinant įsitikinti, kad numeris yra saugiai užrakintas ir pašalinis asmuo negali į jį įeiti.
 8. Jeigu yra koks nors gedimas Viešbučio “Kerpė” svečio kambaryje, būtina pranešti Viešbučio “Kerpė” administratoriui.
 9. Viešbučio “Kerpė” numerio raktas gali būti išduodamas tik Viešbučio “Kerpė” svečiui pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Pametus ar sugadinus numerio raktą, taikoma bauda – 15 eurų.
 10. Viešbučio “Kerpė” svečiui, iki 14 val. neatlaisvinus kambario ir neturint galimybės su juo susisiekti, arba kai Svečias piktybiškai neatsiskaito už suteiktas paslaugas ir neatlaisvina kambario administracijos prašymu – administracija pasilieka teisę kambaryje esančius daiktus perkelti į Viešbutyje saugomas patalpas.
 11. Ekstremaliu atveju Viešbučio “Kerpė” svečiai privalo pirmiausia kreiptis į registratūrą tel.: +370 460 52379 arba trumpuoju numeriu iš kambario Nr. 9.

 

VIEŠBUČIO “KERPĖ” SVEČIŲ APTARNAVIMAS IR PATALPŲ PRIEŽIŪRA

 

 1. Pusryčiai Viešbutyje pateikiami kasdien nuo 9:00 iki 11:00 val. restorane “BARCODAS”

(Restoraną operuoja MB „Palangos barai“, Direktorius – Marius  Balsys)

 1. Viešbutyje „Kerpė“ kambarių tarnyba dirba: pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8:00 iki 17:00 val.,penktadienį –  šeštadienį nuo 8.00 iki 19.00 val. , sekmadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
 2. Viešbučio “Kerpė” kambariai tvarkomi tik svečiui paprašius: paskambinus į registratūrą ir pakabinus ženkliuką „Prašau sutvarkyti kambarį“ ant išorinės kambario durų pusės.
 3. Viešbučio “Kerpė” kambariuose rankšluosčiai ir chalatai keičiami svečiui paprašius, patalynė kas 3 dienas.
 4. Viešbučio „Kerpė“ personalas, netrukdydamas viešbučio „Kerpė“ svečių poilsio, gali atlikti smulkų patalpų bei inventoriaus remontą.
 5. Kambario temperatūra šildymo sezono metu turi būti ne žemesnė kaip +18° C.
 6. Viešbučio “Kerpė” administracija saugumui užtikrinti turi teisę įeiti į Viešbučio “Kerpė” svečių gyvenamus kambarius.
 7. Viešbutis „Kerpė“administracija, radusi paliktus daiktus, esant galimybei, iškart grąžina savininkams. Jei savininkas nesurandamas, palikti daiktai, praėjus 3 mėnesiams, realizuojami nustatyta tvarka.
 8. Viešbutis neatsako už nesaugiai paliktas ir prarastas vertybes ir/ar padarytą joms žalą Viešbutis “Kerpė” kambariuose ar SPA erdvėse.
 9. Viešbutis„Kerpė“ svečiams elgiantis nusikalstamai (nesilaikant LR įstatymų), viešbutis „Kerpė“ administracija pasilieka teisę iškeldinti svečią, negrąžinant jo sumokėtų pinigų. Esant reikalui, viešbučio “Kerpė“ administracija visada kreipiasi į kompetentingas instancijas.
 10. Jūsų saugumui viešbučio „Kerpė“ bendro naudojimo patalpose įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.

PAREIŠKIMAI IR PAGEIDAVIMAI

 1. Viešbučio „Kerpė“ administracija visada laukia svečių pageidavimų ir pasiūlymų, kad galėtų gerinti teikiamų paslaugų kokybę, e-mailu: info@kerpehotel.lt
 2. Viešbučio „Kerpė“ svečių pasiūlymai ir nusiskundimai yra apsvarstomi administracijos ir vadovų susirinkimų metu nustatytais terminais.

 

PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ ATMINTINĖ

Norėdami apsidrausti nuo nelaimingų atstikimų ir įspėti apie tinkamą bei saugų elgesį pavojaus metu, prašytume laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių:

 • išeidami iš kambario išjunkite televizorių, radijo imtuvą, apšvietimo lempas;
 • primename, kad pavojinga uždengti toršerus ir stalines lempas degiomis medžiagomis.
 • visose viešbučio “Kerpė” uždarose patalpose Drudžiama rūkyti.
  • nesineškite į kambarį ir jame nelaikykite sprogstančių ar galinčių sukelti gaisrą medžiagų.
  • susipažinkite su žmonių evakuacijos planu. Pasistenkite gerai įsiminti vietas, pro kurias galima išeiti, laiptinių išdėstimą.

 

Kilus gaisrui ar pajutę dūmų kvapą Jūsų kambaryje:

 • nedelsdami praneškite viešbučio administracijai tel. Nr. 9, bei skambinkite priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai – telefono ryšio numeriu 0112.
 •  jeigu degimo židinio negalite nuslopinti savo jėgomis, išeikite iš kambario ir uždarykite duris jų nerakindami;
 • pasitraukite iš pavojingos zonos ir veikite pagal administracijos arba priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų nurodymus.

 

Kilus gaisrui ne Jūsų kambaryje:

 • nedelsdami praneškite apie jį priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai – telefono ryšio numeriu 0112 arba į registratūrą – numeriu Nr. 9, išeikite iš savo kambario tada, kai uždarysite langus ir duris;
 • jeigu koridoriai ir laiptinės pilnos dūmų, o pasitraukti iš patalpų negalima, pasilikite savo kambaryje ir plačiai atverkite langus. Sandariai uždarytos durys gali ilgam apsaugoti nuo pavojingos temperatūros.
 • Kad neapsinuodytumėte dūmais, uždenkite plyšius ir vėdinimo sistemos kanalus, vandenyje sudrėkintais rankšluosčiais arba patalyne.
 • pasistenkite telefonu pranešti administracijai savo buvimo vietą.
 • atvykus į įvykio vietą ugniagiasiams, prieikite prie lango ir šaukitės pagalbos.
 • Svarbu, kad kilus gaisrui nepanikuotumėte. Įsidėmėkite evakuacijos planą bei išvardintus nurodymus kaip elgtis gaisro atveju.

 

GAISRO ATVEJU SKAMBINTI PRIEŠGAISRINEI GELBĖJIMO TARNYBAI, TELEFONAIS

 

IŠ KAMBARIO 0112

TELE 2, BITĖS IR TELIA ABONENTAI 112

 

                           Administracija

Savo svetainėje naudojame slapukus, kad galėtume suteikti jums tinkamiausią patirtį. Spustelėdami „Sutinku“ sutinkate su slapukų naudojimu.