ES projektai

ES PARAMA


UAB „RADA“ E.KOMERCIJOS MODELIO DIEGIMAS“

UAB „RADA“ vykdo projektą, kuriam buvo suteiktas finansavimas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas ekonomikos atgaivinimui “ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis Covid-19“.

Siekdama atsigauti po pandemijos ir padidinti įmonės apyvartos apimtis ir konkurencingumą UAB „Rada“ projekto įgyvendinimo metu planuoja įdiegti e-komercijos modelio sprendinius. Taigi projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą. Manoma, kad šios investicijos sudarys sąlygas įmonei sklandžiai ir reikšmingomis apimtimis didinti pardavimo pajamas bei sėkmingai įveikti pandemijos sukurtus sunkumus. 

Projekto veiklų pradžia: 2022 m. vasario mėn.

Projekto veiklų pabaiga: 2023 m. vasario mėn.